An Baile Beag

A lovely photo slideshow agus na páistí i rang a trí agus rang a ceathair ag canadh an Baile Beag.